Vi odlar pil till olika produkter för trädgård och korgarbeten samt anordnar kurser i flätteknik på vår gård i Lau på Gotland.

Pilen odlas utan konstgödning och bekämpningsmedel och ger oss årligen nytt material att använda.