Kurser 2019

Fläta växtstöd för trädgård. Lördagen 4 maj kl 10-14.Anmälan via Studieförbundet Vuxenskolan pia.hederstedt@sv.se

Ytterligare en kurs i att Fläta växtstöd genomförs på Vamlingbo Prästgård lördagen 18 maj. Intresserade hänvisas till tradgarden@larsjonsson.se

Korgflätningskurser med Steen Madsen är för närvarande fulltecknade.